frnl
avenue Zénobe Gramme 1480 SAINTES (Tubize)

Privacy

 

BHB Windows respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. In het belang van totale transparantie met onze klanten hebben we daarom een ​​beleid opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan en de mogelijkheden voor de betrokken personen om hun rechten naar beste kunnen uit te oefenen.

De huidige versie van het Privacybeleid die beschikbaar is op de Website is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 • Website (hierna ook “de Website”)
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): BHB Windows, gevestigd te Avenue Zénobe Gramme 20, 1480 Tubize (BE 0878.917.394).

Artikel 2 – Toegang tot de site

De toegang tot de site en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U zult deze website of de daarin verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden, of voor enig commercieel aanbod en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De inhoud van de site

Alle handelsmerken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden, evenals alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om de site te laten werken en meer in het algemeen alle elementen die op deze site worden gebruikt, zijn wettelijk beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, is strikt verboden.

Artikel 4 – Beheer van de website

Voor een goed beheer van de site kan de beheerder te allen tijde:

 • de toegang van een bepaalde categorie bezoekers tot de gehele of een deel van de site opschorten, onderbreken of beperken
 • alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is op geen enkele manier verantwoordelijk voor storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in de werking van de site, waardoor de site of een van zijn functionaliteiten ontoegankelijk wordt. Hoe u verbinding maakt met de website is geheel uw verantwoordelijkheid. U dient zelf alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder meer virusaanvallen op internet. U bent ook verantwoordelijk voor de websites en gegevens die u op internet bezoekt. De beheerder is niet verantwoordelijk voor juridische procedures die tegen u worden aangespannen:

 • als gevolg van het gebruik van de site of diensten die toegankelijk zijn via internet
 • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u of derden kunnen lijden of uw apparatuur als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de site. U onthoudt zich daardoor van elke actie tegen de beheerder.

Indien de beheerder betrokken is bij een geschil naar aanleiding van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor lijdt en zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Gegevensverzameling

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of naar een of meer elementen die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische , psychologisch, economisch, cultureel of sociaal organisme.

De op de site verzamelde persoonsgegevens worden door de beheerder voornamelijk gebruikt om de relatie met u te onderhouden en, indien nodig, uw bestellingen te verwerken.

Artikel 7 – Uw rechten over uw gegevens

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, letter b van de AVG heeft een ieder het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en te corrigeren, te verwijderen of de verwerking die hem aangaat te beperken, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht om overdraagbaarheid van gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@bhb-windows.com .

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en met vermelding van het adres waarop contact met u kan worden opgenomen. U ontvangt binnen een maand na het indienen van het verzoek een reactie op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die door de beheerder zijn verzameld, zullen deze aan hem worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van deze autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens de gegevens zijn dan niet meer beschikbaar.

Als bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de site, zal de beheerder het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het opvragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Als u deze niet langer wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: info@bhb-windows.com .

Als u tijdens uw bezoek aan de site persoonlijke gegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of elk ander ongeoorloofd gebruik, evenals van elke handeling die een inbreuk op de privacy van deze persoon of personen vormt. De beheerder is op geen enkele manier verantwoordelijk in de bovenstaande situaties.

Artikel 10 – Duur gegevensbewaring

De door de sitebeheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de wettelijk bepaalde termijn.

Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens waarmee u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal voor u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies voor het bijhouden van sessie- en inloggegevens.
  • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over het aantal bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we de communicatie en informatie beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. Wij kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke computer het bezoek plaatsvindt.
 3. Concreet gebruiken we de volgende cookies: – Geen andere cookies
 4. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen controller- en/of cookies van derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Artikel 12 – Beelden en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal behorende bij de op de website aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De rechtbank van de maatschappelijke zetel van de beheerder is exclusief bevoegd voor elk geschil betreffende deze algemene voorwaarden, behoudens wettelijke uitzonderingen.
Sectie 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie op de website zelf kunt u contact opnemen met: Management, info@bhb-windows.com.