frnl
avenue Zénobe Gramme 1480 SAINTES (Tubize)

Disclaimer

Op deze pagina vindt u een BHB Windows disclaimer waarin staat vermeld op welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
De informatie op deze website is vrij te gebruiken zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dwingend recht.

Het is niet toegestaan ​​tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BHB Windows . Het intellectuele eigendom behoort toe aan BHB Windows .

 Geen garantie op nauwkeurigheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen op onze website streven wij ernaar de werkelijkheid en de beoogde prijzen zo goed mogelijk weer te geven. Fouten die optreden en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten zijn nimmer grond voor het claimen of aannemen van enig contract of overeenkomst met BHB Windows .

BHB Windows streeft naar een zo actueel mogelijke website. Indien ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud van deze website onvolledig of onjuist is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te publiceren. BHB Windows aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de BHB Windows disclaimer.